Cathy Becquaert

Dietiste

Voeding bij kinderen 

Meer en meer kinderen kampen met overgewicht. Kinderen met overgewicht die in volle groeifase zijn mogen absoluut niet zonder deskundige hulp vermageren. Dit zou hun groeiproces in gevaar kunnen brengen.
De voeding bij kinderen vereist een andere aanpak dan de voeding bij volwassenen. Ik heb hiervoor extra opleidingen gevolgdzodat ik gediplomeerd ben om ook deze groep te begeleiden.