In deze crisistijden naar ongezonde snacks grijpen, is heel menselijk, maar…